graviméter

Az égitest felszíni gravitációs gyorsulás mérésére szolgáló műszer.
A gravitáció hatására egy rugalmas rendszerben fellépő deformációt mérik, mely arányos a gravitációs gyorsulással.

Működési elvük megegyezik a rugós erőmérőkével.
Egy adott mérési helyen a g1 súlyerő hatására a rugó elmozdulása s1
Egy másik mérési helyen a g2 súlyerő hatására a rugó elmozdulása s2
A Hook-törvény alapján az elmozdulás arányos az erővel, ezért a két helyen észlelt nehézségi gyorsulás különbsége arányos a rugóelmozdulások különbségével:

Dg = c Ds

ahol c arányossági tényező.

A gyakorlatban, a pontos mérés érdekében (nagyon kis eltérések kimutatásához), a graviméter felépítése lényegesen eltér az elvi ábrán láthatótól.

Egyik megvalósítása az ábrán látható.

Léteznek más elven működő graviméterek is.

Eötvös Lóránd is foglalkozott egy graviméter fejlesztésével, de az eszköz nem volt eléggé pontos, ezért nem hozta nyilvánosságra.

Felhasznált irodalom