gáztalanítás

Oldott, abszorbeált vagy adszorbeált gáz eltávolítása egy folyadékból vagy szilárd anyagból.

A gáztalanítás fontos a vákuumrendszerekben, ahol a vákuumedény falán adszorbeált gázok deszorbeálódni kezdenek, amint a nyomás csökken.
Lényeges a gáztalanítás az ivó- és ipari víz esetén is pl. az oxigén eltávolítása csökkenti a csővezetékek korrózióját.

Felhasznált irodalom