Faraday-rotáció
(Faraday-effektus)

Faraday által 1845-ben felfedezett magnetooptikai jelenség vagy egy kölcsönhatás a fény és a mágneses tér között a közegben.
Hatására a mágneses térbe helyezett anyagban a térerősséggel párhuzamosan haladó, lineárisan polarizált fény polarizációs síkja elfodul.

Az elektromágneses hullám polarizációs síkjának elfordulása az ionoszférában, a Föld mágneses terének jelenlétében is megvalósul.
Hatása az űrtávközlésben jelentős, különösen a frekvenciaablak alsó szélén.
Az elfordulás mértéke függ az elektronsűrűségtől, a mágneses tér erősségétől és irányától. 1 GHz frekvencián szélsőséges körülmények között elérheti a 150°-ot is.
Hatására a különböző polarizációjú adások között egyébként elérhető védelem csökken.

Ezt a jelenséget alkalmazzák az újraírható optikai jelhordozók olvasásakor.

Felhasznált irodalom