Az elektromos áram energiája,
teljesítménye

Az elektromos áram nemcsak melegít, hanem a motorokban munkát is végez. Mennyi munkavégzésre számíthatunk, ha például 10 A erősségű áram halad át a 220 V-os hálózatra kapcsolt motoron, feltéve, hogy az elektromos energiát teljesen át tudjuk munkává alakítani?

A kérdésre megfelelhetünk, hiszen tudjuk, hogy mennyi vel egyenértékű az áram teljesítménye. A nek megfelelő munkavégzést pedig ki tudjuk számítani.

1. Mennyi munkaképesség (energia) felel meg 0,24 grammkalória nek? Tudjuk, hogy

1 kilogrammkalória = 1000 kal nek megfelel 427 mkgs
1 kal = 1 grammkalória nek megfelel 0,427 mkgs
0,24 kal nek megfelel 0,427 * 0,24 ~ 0,1 mkgs
0,1 mkgs munkavégzés másodpercenként = 1 watt

Tudjuk, hogy 1 volt * 1 amper = 0,24 kal/mp = 0,1 mkgsJmp = 1 watt

Az elektromos teljesítmény egysége az 1 watt (1 W)
1 kilowatt (1 kW) = 1000 watt (1000 W)
1 megawatt (I MW) = 1 millió watt = 1000 kW = 106 W

Szándékosan úgy választották meg az amper és a volt nagyságát, hogy az 1 volt * 1 amper = 1 voltamper teljesítmény éppen 1 watt legyen, ami a mechanikai teljesítmény egysége.

Eszerint:
U volt * I amper = U * I * 0,1 mkgs/mp = U * I watt
N = az áramteljesitmény (wattokban) = áramerősség (A) * feszültség (U)
N = teljesítmény (méterkilogrammsúlyban) = áramerősség (A) - feszültség (U) * 0,1

 
Teljesítmény (lóerőben) =
------------------------------------------
 
750

Példa. Ha a 200V-os motoron 10 A áram halad át, akkor a
teljesítmény: N = I * U watt = 10 * 220 = 2200 watt, méterkilogrammsúlyban N=2200- 0,1 = 220 mkgs/mp.
A motor tehát másodpercenként 220 mkgs munkát tud végezni, a motor 220 mkgs : 75 mkgs ~ 3 lóerős.

2. Fogyasztásmérőnk a "hektowattórák" vagy "kilowattórák" számát mutatja. Már tudjuk azt, hogy a hektowattóra egyórai fogyasztást jelent, ha az eszköz másodpercen ként 100 wattot fogyaszt. Ez 1 óra alatt 36 000 méterkilogrammsúly munkát jelent.
A kilowattóra pedig 1 óra fogyasztás, ha az eszköz másodpercenként 1000 wattot fogyaszt. Ez 1 óra alatt 360 000 mkgs munka.

3. Hányszor olcsóbb az elektromos munkavégzés, mint az izommunka? Tudjuk, hogy

1 kilowattóra = 360 000 mkgs munka.

Tegyük fel, hogy egy erős testimunkás napi 8 órai munkaidőben 120 000 mkgs munkát végez. Ez megfelel 1/3 kilowattórának.
Budapesten 1 kWó motort hajtó áramért 1,80 Ft-ot fizetünk. Ezért egy erős testimunkás napi izommunkáját az elektromos motor 1,80 : 3 = 60 fillér értékű áramfogyasztással elvégzi.

(Az itt található mértékegységeknek egy részét ma már nem használjuk.
A jelenleg használt, és néhány egyéb munka (energia) mértékegység és átváltásaik a munka, illetve a teljesítmény mértékegységek és átváltásaik a teljesítmény címszónál megtalálhatók.
Nyilván nem érvényes ma már az áram árára vonatkozó adat sem, hiszen ez a könyv valamikor az 1960-as években íródott.)


Felhasznált irodalom