Az elektromos jelenségek oka:
az elektron

Elektromosság mindenütt van környezetünkben. Szívünk minden dobbanása, vérünk súrlódása a vérerek falán, minden életjelenség, minden mozgás az elektromosság áramlásával jár

Mit jelent az, hogy egy test elektromos?
Mit jelent az, hogy valaminek elektromos töltése van?
Minek köszönhető az elektromosság sokféle hatása?
Az elektronoknak!

Amikor az elektromosságól, jelenségeiről és alkalmazásáról beszélünk, tulajdonképpen az elektronról, az elektron tulajdonságairól és alkalmazásairól van szó. Ezt az 1890-es évektől kezdve tudjuk. Akkor már villamosokat hajtott, városokat világított az elektromos áram, telefonközpontok irányították az előfizetőkhöz a telefonáramot - de csak azután fedezték fel, hogy az összes elektromos jelenségeknek okozója az elektron.

Mi az elektron? Az elektromosságnak a legkisebb mennyisége, az elektromosság atomja.

Az elektronok segítségével szemléletesen tudjuk megmagyarázni a jelenségeket.


Felhasznált irodalom