Az elektromos töltés
és a feszültség egysége

A legkisebb elektromos töltés az 1 elektrontöbblet vagy az 1 elektronhiány. Ez rendkívül kis töltésmennyiség, ezért a gyakorlatban nagyobb töltésmennyiséget használunk a töltés egységeként. Az elektromos töltés mértékegysége az 1 coulomb; rövidítés 1 C.

1 coulomb negatív töltés 6,2* 1018 elektrontöbbletet,
1 coulomb pozitív töltés ugyanennyi elektronhiányt jelent.
Az elektromos feszültség jele: U, mértékegysége 1 volt, rövidítése 1 V.
1000 volt neve 1 kilovolt, jele 1 kV.

Ha az elektroszkópot a földdel kötjük össze, lemeze nem mutat feszültséget. A föld feszültségét 0 voltnak tekintjük, és ehhez hasonlítjuk az elektromos testek feszültségét.
7 000 000 elektron 1 cm sugarú gömböt kb. 1 volt feszültségre töltene fel.

Mérő elektroszkóp.
Az aranyfüst lemez annál jobban kitér, minél nagyobb a feszültség

5. A jól megdörzsölt fésű feszültsége körülbelül 10 000 volt. Legfeljebb 10000 voltra tölthetünk fel vele például egy konzervdobozt. Erről úgy győződhetünk meg, hogy a dobozt olyan elektroszkóppal kötjük össze, amelynek kitérése a voltok számát is mutatja (elektrométer).

Ha a zseblámpaelem egyik sarkát a földdel kötnénk össze (földelnénk), a másik sarkával összekötött elektrométer 4,5 V feszültséget mutatna.
A villanyvilágítási vezeték feszültsége a lakásban 220 V (jelenleg 230 V), az elektromos távvezetékeké 100 000 - 500 000 V. A magyar nagyfeszültségű országos távvezeték 120 000 voltos, 120 kilovoltos.
A gépkocsik motorjában 15 000 V feszültség idézi elő a gyújtószikrát (ennek a feszültségnek kb. 5 mm hosszú szikra felel meg).
Villámláskor a felhő több százmillió volt feszültségre is feltöltődhetik.

Egy test elektromos állapota ismeretéhez nemcsak a töltés nagyságát (az elektronok számát) kell tudnunk, hanem a feszültség nagyságát is.

 

Felhasznált irodalom