Einstein specifikus hő elmélete

Szilárd anyagok specifikus hőkapacitásának elmélete, amelyet Albert Einstein vezetett be.
Feltételezte, hogy a specifikus hőkapacitás a szilárd anyag rácsában lévő atomok vibrációjának a következménye. Feltételezte továbbá, hogy minden atom azonos frekvenciával rendelkezik.
Az elmélet ahhoz a helyes következtetéshez vezet, hogy ahogy a hőmérséklet közelít az abszolút nullához a szilárd anyagok specifikus hőkapacitása közelít a nullához.
Nem ad azonban helyes kvantitatív leírást a specifikus hőkapacitás viselkedésére alacsony hőmérsékleten.
A specifikus hő Debye-elméletében, és a probléma más elemzésénél is, Einstein egyszerűsített megközelítését javították, figyelembe véve a tényt, hogy a rácsvibrációs frekvenciák egy értéktartománnyal rendelkezhetnek.

Felhasznált irodalom