ELI
(Extreme Light Infrastructure, Attoszekundumos Kutatóintézet, Attosecond Light Pulse Source, ALPS, Beamline Facility, BF, Nuclear Physics Facility, NPF, Ultra High Field Facility, UHFF)

Az első, nagy teljesítményű lézerekre alapozott civil kutatási nagyberendezés, amelyet nemzetközi összefogással három helyszínen, de egységes igazgatósággal és kutatási stratégiával hoznak létre.
Elsődleges célja lézereken alapuló, teljesen egyedülálló kutatási infrastruktúra létrehozása, mellyel a fény-anyag kölcsönhatások eleddig csak megjósolt vagy éppen teljesen ismeretlen területeit kísérletileg is megismerhetjük.
A lézerimpulzusokat a célkamrákban különböző tárgyakra fókuszálják, mely segítségével plazma állapotú anyagot állítanak elő. A plazma részben önmaga képezi a kutatás tárgyát (lézer-anyag kölcsönhatások, nagyenergiájú plazmafizika), részben pedig úgynevezett másodlagos fény- és részecskeforrások keltésére szolgál.

Az ELI egyik egyik létesítménye a Szegeden felépült Attoszekundumos Kutatóintézet (Attosecond Light Pulse Source - ALPS)

Az épületet 2017 májusában adták át. Az első lézer novemberben indult el.

A szegedi létesítmény elsődleges küldetése az elektrondinamika femto- illetve attoszekundumos skálán való időbeli vizsgálata atomokban, molekulákban, plazmákban és biológiai mintákban.
Fő alkalmazási területei:
- Vegyértékelektron vizsgálatok
- Az atomtörzs elektronjainak vizsgálata
- 4D atomi leképezés (femtokémia)
- Relativisztikus kölcsönhatások
- Biológiai, orvosi és ipari alkalmazások

A nagy intenzitású fényt igénylő kísérleti tudományokat, mint például lézeres részecskegyorsítás vagy lézerrel generált röntgensugárzás elsősorban a prágai Beamline Facility-ben (BF).

A fotoindukált nukleáris kísérleteket a Bukarest melletti Magurelében létrehozandó Nuclear Physics Facility - NPF kutatóintézetben lehet majd elvégezni.

A nemlineáris kvantumelektrodinamikai és asztrofizikai vizsgálatokhoz tervezett negyedik, 200PW csúcsteljesítményű lézerimpulzusokat előállító kutatóintézet (Ultra High Field Facility - UHFF) helyéről várhatóan 2012 után születik majd döntés.

Felhasznált irodalom