EELS
(electron energy loss spectroscopy, elektron energiveszteség spektroszkópia, transzmissziós EELS, transmission EELS, visszaszórási EELS, reflected EELS, reflekciós nagy energiájú elektron energiveszteség spektroszkópia, reflection high-energy electron energy-loss spectroscopy, RHEELS)

Az anyagba behatoló és ott rugalmatlanul szóródó elektronok információt hordoznak az anyag összetételére és a benne lévő atomok kémiai állapotára nézve.

EELS vizsgálatra is alkalmas elektronmikroszkóp

A mérés során egy ismert, keskeny kinetikus energiatartományú elektronnyalábot bocsátanak a vizsgált anyagra (az ábrán ez a 0 eV-nál látható nyaláb). A felületről visszavert elektronnyalábnak a visszaverődés során fellépő energiaveszteségét elektron-spektrométerrel mérik. Ez az energiaveszteség felhasználható a vibrációs spektrum értelmezésére.
Az EESL alkalmazásával az adszorbeátum nagyon kis mennyisége kimutatható (akár 50 atom egy mintában).
Különösen hasznos a könnyű elemek esetében, amelyeket nem könnyű más technikák alkalmazásával kimutatni.

Jelenleg a leggyakrabban a transzmissziós EELS (transmission EELS) techikát alkalmazzák, tipikusan 100 - 300 keV kinetikus energia tartományban, melynél az elektronok teljesen áthatolnak a mintán.
Jellemző technika még a visszaszórási EELS (reflected EELS) (ide sorolható a reflekciós nagy energiájú elektron energiveszteség spektroszkópia /reflection high-energy electron energy-loss spectroscopy, RHEELS/), tipikusan 10 - 30 keV energiatartományban).


Vanádium-pentoxid nanocső EELS spektruma.


Felhasznált irodalom