disszociációs nyomás

Egy szilárd anyag egy vagy több gázalakú termékre történő disszociációjakor egyensúly esetén, az adott hőmérsékleten a szilárd anyaggal egyensúlyban lévő gáz nyomása.

Például kalcium-karbonátot egy állandó, magas hőmérsékleten tartva egy zárt edényben, a disszociációs nyomás az adott hőmérsékleten a képződött szén-dioxid nyomása a következő egyensúlyból:

CaCO3(s) <-> CaO(s)+CO2(g).

Felhasznált irodalom