csatolás

Kölcsönhatás egy rendszer két különböző része közt, illetve két, vagy több rendszer között.

1.

Példák a csatolásra az atomok és atommagok spektrumában a Russel-Sanders csatolás, a j-j csatolás és a spin-pályacsatolás.
A molekulák spektrumában öt idealizált mód van (Hund-féle csatolási módoknak nevezik őket), amelyben, egy molekulában a különböző impulzus momentumok (az elektronpálya impulzusmomentum, L, az elektronspin impulzus momentum, S, és a magrotációs impulzus momentum, N) kapcsolódnak és létrehozzák a J eredő impulzus momentumot.
(A gyakorlatban, több molekulában a csatolás átmenetet képez a Hund-esetek között a kölcsönhatások miatt).

2.

Két áramkör olyan kölcsönhatása, amelynek folyamán passzív elemeken keresztül villamos energia jut az egyik hálózatból a másikba.
A csatolás a transzformátor működésének kísérőjelensége, és a kábelek közötti áthallások előidézője.
A csatolás jellegétől függően lehet:
- galvanikus
- induktív
- kapacitív

Felhasznált irodalom