Boyle-Mariotte-törvény

A Boyle-Mariotte-törvényt kísérleti tapasztalat útján alkották meg, ideális gázok speciális állapotváltozásainak leírására.
Azt mondja ki, hogy adott gázmennyiség nyomásának és térfogatának szorzata állandó, ha a hőmérséklet nem változik:

pv = állandó

A gáz két állapotát állandó hőmérsékleten összehasonlítva a következő összefüggés adódik:

p1v1 = p2v2

Ezt az állapotváltozást a p-V diagrammon ábrázolva és az azonos hőmérsékleten mért értékek pontjait összekötve az ismert hiperbolaívek, az úgynevezett izotermák jelennek meg.

Ha a gázok hőmérsékletét (T) nem tekintjük állandónak, akkor az általános gáztörvény definícióját kapjuk.

Felhasznált irodalom