befogás
(magbefogás, sugárzásos befogás, radioaktív befogás)

Különböző folyamatok, amelyek során egy részecskékből álló rendszer egy extra részecskét abszorbeál.

Számos példa található erre az atomfizikában és magfizikában.
- Egy pozitív ion felvehet egy elektront, és semleges atommá vagy molekulává alakulhat.
- Egy semleges atom vagy molekula elektront felvéve negatív ionná alakul.
- Az atommag befoghat neutront, amivel egy eltérő, rendszerint nem stabil magot hoz létre.
- A magbefogás egy másik típusa az a folyamat, amikor egy atom magja elektront fog be a legbelső pályáról, a K-héjról és így egy más maggá alakul (ez a K-befogás látható az ábrán).
- Sugárzásos befogás (radioaktív befogás) a folyamatok közül bármelyik, amelynél a befogás gerjesztett állapotot eredményez, ami aztán foton kibocsátásával bomlik. (Közönséges példa a neutronbefogás, amely egy gerjesztett magot eredményez, ami gammasugárzással bomlik.)

Felhasznált irodalom