aktinometria
(aktinométer, pirheliométer, piranométer, pirgeométer)

Elektromágneses sugárzás intenzitásának mérése.
A műszer, amellyel mérik, az aktinométer, elsősorban a meteorológiában használatos a napsugárzás hatásának mérésére.
A modern aktinométerek a fotoelektromos hatáson alapulnak, a korábbi készülékek vagy a sugárzás által egy ernyőn létrehozott fluoreszcenciát, vagy bizonyos anyagok által indukált kémiai változások mennyiségét mérték.

Az aktinométerek elnevezése attól függ, hogy milyen sugárzást mérnek:

- A pirheliométer a Napból jövő sugárzás intenzitását méri.

- A piranométer a légkörben lévő molekulákon és szuszpendált anyagokon való szóródás után a Föld felszínére érkező sugárzás mennyiségét méri.

- A pirgeométer a Földből kifelé irányuló infravörös és a Napból jövő, a Föld atmoszférájába behatoló sugárzás közti különbséget méri.

Felhasznált irodalom