adszorpciós víz
(adszorbeált víz, higroszkópos víz)

1.
Kőzet-, talaj- vagy iszapszemcsék felületén, a felületi molekulák erőterében kötött, egy vagy néhány molekularétegből álló víz.

2.
A hidrofil kolloidok (pl. fehérjék) által fizikai-kémiai folyamatokkal (pl. hidratáció) megkötött víz.

Felhasznált irodalom