abszorpciós koefficiens
(moláris abszorpciós koefficiens, integrált abszorpciós koefficiens, abszorpciós tényező, elnyelési tényező)

1. (a spektroszkópiában)
A moláris abszorpciós koefficiens (jele e) az abszorbeáló anyag mintáján áthaladó fény, (vagy más elektromágneses sugárzás) abszorpcióját jellemző mennyiség.
Dimenziója 1/(koncentráció x hosszúság).
e függ a beeső fény frekvenciájától, maximuma a legintenzívebb abszorpciónál van.
Mivel az abszorpciós sávok rendszerint egy egész frekvencia (n) tartományra kiterjednek, célszerű az úgynevezett integrált abszorpciós koefficiens (A) mennyiség definiálása. Ez a sáv összes abszorpciós koefficiensének integrálja azaz:

A = e(v)dv

Ez a mennyiség jellemzi egy átmenet intenzitását.

2.
Egy adott folyadék egységnyi térfogatában oldódó gáz térfogata standard hőmérsékleten és nyomáson. Nevezik abszorpciós tényezőnek vagy elnyelési tényezőnek is.

Felhasznált irodalom