Aurafotó - avagy az új, elektronikus kávézacc

Az egésszel úgy kerültem kapcsolatba, hogy egy "közeli ismerősömről" aurafotó készült.
Miután megnéztem a képet és miután meghallottam az árát (illetve miután "felmostak") elkezdtem gondolkodni.

Ami elsőre szemet szúrt, hogy a képen az arc jól látszik, minden más viszont "színes ködbe burkolózik". Ez már "helyből" gyanús volt.
Ha, minden fizikai háttér nélkül, pusztán logikai úton vizsgáljuk a dolgot, akkor már ez nem stimmel.

Tételezzük fel, hogy valóban létezik valamiféle "erőtér" az ember körül (hiszen"az erő velünk van"). Akkor ennek minden irányban, a testfelülettől nagyjából egyforma távolságban, "gömbszimmetrikusan" kellene körülölelnie az emberi testet.
Ez esetben viszont az arcnak is el kellene mosódnia ebben a "ködben". Ha nem így van, akkor valami nem stimmel. (Ahogy tanult kollégám mondaná vagy a leves görbe, vagy a tál.)

Ezután, szokásom szerint, elkezdtem egy kicsit utánanézni a dolgoknak.
A talált információkat megpróbálom valamiféle közérthető, és "lila gőzöktől mentes" formában összegezni.

 

Tulajdonképpen miféle "erőtér" veszi körül az embert?

Ha a tényleges fizikai hátteret tekintjük, akkor többféle dolog előfordul körülöttünk:

- A legjellemzőbb talán a hősugárzás.
Mivel melegebbek vagyunk az abszolút nulla foknál, sőt általában a környezetünknél is, egész biztosán "sugárzunk" infravörösben. Vagyis t bocsátunk ki. Ezt látják az infrafotók (lásd a képen).
Ezek azonban - láthatóan - teljesen másképpen néznek ki, mint az aurafotók. (Ezeken az arcunk is infrában látszik.)
Egyébként az infrafotók "teljesen egzakt" dolgok, valóban használhatók pl. a gyógyászatban.

- Elektromos és mágneses terünk is van, hiszen az idegi folyamatokban elektromos áram is szerepet játszik.

- Kibocsátunk továbbá különböző anyagokat (vízgőz, illatanyagok, stb.).

- Kibocsátunk hanghullámokat (pl. a bélmozgás "zaja").

Az összes felsorolt "kibocsátás" teljesen "természetes", mérhető, vizsgálható. Nincs bennük semmi misztikus, és nem igazán tekinthető aurának.

 

Mi is az aurafénykép?

Szemjon Kirlian, szovjet villamosmérnök, valamikor az 1970-es években kifejlesztett egy módszert, amivel valamit le lehet fényképezni, de hogy mi az a valami, az a mai napig nem derült ki.

Levélről, illetve pénzérmérl készült Kirilian-felvétel

Többen azt állítják, hogy ez a valami a minden élő szervezetet körülvevő energiamező.
Ez így nagyon jól hangzik, de az első probléma az, hogy élettelen tárgyak (pl. pénzérme, papírcsík) Kirlian-lenyomata jelez "aurát".
Tehát két lehetőség van:
- Ha az aura vagy élőlényeket körülvevő energia-mező, akkor a Kirlian-felvétel nem azt látja, mert élettelen tárgyak ilyen mezővel nem rendelkezhetnek.
- Aurájuk nemcsak élőlényeknek van, akkor viszont azt kellene megmagyarázni, mi is látható a felvételeken.

Kirlian tapasztalatát követve Guy Coggins, egy kaliforniai vállalkozó, aki eredetileg villamosmérnök volt, 1992-ben kidolgozta az auraleképezés fotográfiát.
Szerkesztett egy kamerát (Aura Camera 6000) egy olyan kombinált optikai-elektromos rendszert, amely színes polaroid fényképet készít a vizsgált tárgyról úgy, hogy azon látható "annak elektromágneses tere, vagy aurája" is.
Coggins létrehozott egy Progen nevű vállalatot, amely árul egy WinAura nevű programot is. A WinAura lehetővé teszi, hogy az aura változását, mozgását a tévé képernyőjén mint mozgófilmet lássuk. A képernyőről a képet ki is lehet nyomtatni.
Az egész kütyü tulajdonképpen egyféle "bőrárammal vezérelt Photoshop". Vagyis a kamera egy "normál" képet készít a személyről, amihez a program "hozzákever" a bőráramnak megfelelően egy "színes (hát)teret", amiről egyesek tudni vélik, hogy az ember bizonyos "állapotait" mutatják.

 

Mit mutat az aurafotó valójában?

Durván fogalmazva tudja a bánat.
Coggins maga is elismeri, hogy a készüléket megvásárlók nagyobb része nem is tudja, hogyan működik az Aura Camera.
A tudósok szkeptikusak Coggins berendezésével kapcsolatban. Ennek fő okát Coggins az alábbiakban látja:
"Annak oka, hogy a tudományos közvélemény kevéssé fogadta el az energiaterápia, az aura és a bioenergiával kapcsolatos kutatásokat, az eredmények megjósolhatatlanságában keresendő. Ahhoz, hogy egy konkrét tudományosan megfogalmazható állítást ki lehessen mondani, az kell, hogy a végrehajtott beavatkozást azonos körülmények között kétszer megismételve, azonos eredményt kapjunk. Ezen a területen nincs ilyen szerencsénk."

A reprodukálhatatlan felvétel oka az alkalmazott technika.
A fénykép elkészítéséhez a vizsgált személy a kezét egy elektromos modulra helyezi, ami kapcsolatban áll a kamerával is és a számítógép printerrel is. A kéz akupunktúrás pontjaira helyezett elektróda a bőráramot (Coggins szerint az ellenállást) méri, s ez nyilván függ attól, milyen állapotban van a vizsgált személy. A számítógép által rajzolt kép ettől az áramtól (is) függ, ráadásul az áram különböző frekvenciájú komponenseit is megjelenítik.
Mivel nem világos, mit is lehet látni a felvételen, ezért annak értelmezése is bizonytalan. (Viszont így legalább bármit bele lehet magyarázni, ugyanúgy, mint a napi horoszkópba.)
Maga a Kirlian fotó "a gázban megfigyelhető koronakisülés vizuális vagy fotografikus képe". (Tehát valamiféle "Szent Elmo tüze" a tárgyak körül.)

A kísérletek nem szolgáltattak bizonyítékokat arra nézve, hogy a koronakisülés szerkezetét kapcsolatba lehetne hozni a "minta fiziológiai, pszichológiai vagy pszichikai állapotával".
Viszont összesen huszonkét olyan egyéb tényezőt találtak, amelyek befolyásolják a koronakisülés szerkezetét (többek közt):
- az ujjra gyakorolt vizsgált nyomás
- a levegő nedvességtartalma
- egyéb mechanikai, környezeti és fényképezési körülmények
( Egy amerikai fizikus például egymás után kétszer készíttetett magáról "auraképet", egy perc időkülönbséggel, ugyanazon a készüléken - darabját 20 $-ért. A két kép - természetesen - teljesen eltérő volt.)

Többen azt állítják, hogy (mindenféle eszköz nélkül) látják az aurát, vagy annak bizonyos rétegeit (mert állítólag több rétegből áll).
Megvizsgálták, vajon az auradiagnoszták, akik az emberi test különféle kisugárzásait vélik látni, valóban objektív, létező dolgot látnak-e, de a vizsgálatok ezt nem támasztották alá.

Az egyik esetben például egy sötét szobában elhelyeztek egy vagy két embert.
Az auradiagnoszta feladata az volt, állapítsa meg, hány aurát lát.
A kapott eredmények lényegében megegyeztek a véletlen találgatásból várható eredményekkel.

James Randy, az ismert bűvész, egy másik tesztet hajtott végre tévékamerák előtt. A sikeres szereplőknek százezer dollár jutalmat ajánlott.
Az auralátónak ki kellett választania 10 személyt, akiknek az auráját jól látja. Magukat a személyeket nem láthatta, azok egy paraván mögött álltak, csak az aurájuk volt látható a paraván felett. Ezután a 10 személy kiment... és csak egy részük jött vissza. Az auralátónak az volt a feladata, hogy eldöntse, melyik paraván mögött állnak, melyik mögött nem.
Tízből négy találatot ért el, ami kevesebb, mint a találgatásból várható öt találat.

Egy másik alkalommal a személy, aki médiumnak jelentkezett egy kísérletnél, hosszú időn keresztül visszatartotta lélegzetét, de válla mozgásával imitálta a légzést.
Az auralátó lelkesen ecsetelte, hogyan változik láthatóan az aura a kilégzés és belégzés hatására...

 

Mire jó az aurafotó

Ha ismét durván akarok fogalmazni, akkor azt mondhatom pénzkeresésre.

Egy normál fotóért legfeljebb párszáz forintot lehetne kérni, egy aurafotóért viszont legalább 5000-et. (Pedig az eszközök amortizációja és a fotóanyag ennek töredékét sem éri.)
És veszik, mint a cukrot.
Ráadásul sokkal látványosabban lehet belőle "jósolni", mint kártyából, vagy kávézaccból, hiszen olyan "tudományos" az egész kütyü (kamera, számítógép, printer, polaroid fényképezőgép, vezetékek, érintkezők...).

Tovább kellene fejlesztenem.
Például mi lenne, ha eleve két felvételt készítenénk, egyet "csak úgy", egyet meg "pívíz" ivása után egy perccel. Csak, most csak Önnek 7500-ért a kettőt.
Esetleg három képet (egyet újabb egy perc múlva) 10000-ért. Kettőt fizet, hármat kap!

Szóval számtalan szebbnél szebb ötletem van még...


Adalékok

Az ember hihetetlen sok ostobaságot talál az interneten mindenféle témakörben. Néha tényleg úgy tűnik, hogy a net megcáfolja a relativitáselméletet, mert a sötétség gyorsabban terjed, mint a fény.
Ami miatt, most hozzányúltam újra a címszóhoz, azt viszont nem a neten, hanem egy rádióriportban hallottam. Egyik ismert színészünk mondta valakinek, hogy nem szabad otthon kaktuszt tartani, mert az kiszúrja az aurát. Első pillanatban nem is fogtam fel mit is hallottam, aztán percekig hahotáztam.
El is képzeltem, ahogyan a kaktusz belerondít a békés aurába és megpróbáltam egy manipulált képen ábrázolni, de sajnos nem találtam igazán jó alapképeket hozzá.

Aztán nekibátorodtam és elkezdtem keresgélni a neten egyéb okosságokat auraügyekben. Nem is gondoltam volna, hogy pillanatok alatt ennyi remek, "tudományosan megalapozott" információ érhető el. Összegyűjtöttem párat, a teljesség igénye nélkül. (Zárójelben a megjegyzéseim láthatók.)

- Akár az ujjlenyomat, az aura is egyedi, bár folyamatos mozgásban van és folyamatosan változik, de sosem hazudik. Megmutatja az elfojtott érzéseket, az energiaszintet, de még azt is, hogy két ember mennyire illik egymáshoz, harmóniában tudnak-e élni.
(Szóval az aura úgy egyedi, hogy közben mindig változik. Belegondoltam mennyire örülnének a bűnüldözésben egy állandóan változó ujjlenyomatnak.)

- Az alacsony frekvenciájú mikrohullámú és infravörös része a színképnek (testhőmérséklet), s úgy tűnik, a test alacsonyabb funkcióival van összefüggésben (DNS-szerkezet, anyagcsere, keringési rendszer), míg a magas frekvenciájú (ultraviola) hullámok inkább a tudatos tevékenységekkel (gondolkodás, kreativitás, szándék, humorérzék, érzelmek) kapcsolatosak.
(Tetszik érteni? Mert én nem igazán. Ezek szerint a mikrohullámú sütő és a szolárium is rettentő káros lehet az aurára. A sokat szoláriumozó szőke nőknek pl. rosszabb a humorérzéke.)

- Orosz tudósok már évtizedekkel ezelőtt felfedezték az aura létezését, fontosságát, azóta kutatják a lényegét, és rájöttek, hogy a DNS is megváltoztatható a mikrohullámú aura befolyásolásával.
(Jujjjj! És mit szólnak ehhez az angol tudósok? Ezek szerint a mikrohullámú sütő genetikai változtatásokat okozhat az aurán keresztül. Ezentúl távvezérléssel indítom a mikrót.)

- A magas frekvenciájú ultraviola rész nagyon fontos és egyben a legérdekesebb, de mindközül a legkevésbé ismert. Ugyanakkor ez az a terület, ami akár szabad szemmel is látható (gondoljunk csak a középkori szentek ábrázolására, ahol a fej körüli aurát glóriaként örökítették meg a művészek).
(Én még nem tapasztaltam, hogy UV-ben is látnék, de lehet, hogy a mikró hamarosan belém juttat néhány ehhez szükséges gént a méhekből. A szenteket biztosan a mikrohullámú aurafotóik alapján ábrázolták a korabeli művészek. Az is "köztudott", hogy az első radart még Leonardo építette.)

- Auránk másokkal együttműködve tölti be védelmező és erősítő feladatát. A lelkek közötti találkozások azonban ártalmasak is lehetnek, megbetegíthetnek. Korunkra még inkább érvényes ez, mint valaha, hiszen soha nem nyílt ennyi lehetőség tömegek tudatának egyidejű befolyásolására.
(Biztosan a "csemtréllel" befolyásolják nagy tömegek auráját, ezért vagyunk olyan nyamvadtak az utóbbi időben.)

- Világegyetemükben minden rezgésekből áll. Minden atom annak összes részével együtt, minden elektronnal és elemi részecskével, még a tulajdon gondolataink és tudatunk is rezgésekből épül föl. Úgy határozhatjuk meg az Aurát, mint rezgést, amely minden anyagi tárgyat körülölel. Ez már elég az Aura érzékeléséhez, feltéve, ha képezhetjük magunkat az Aura rezgéseinek látására.
(Én már látom is az atomjaim mozgását, meg a jövőt, pedig még csak most készülök az auraérzékelő tanfolyamra. Tudatom összes rezgésével készülök rá.)

Biztosan találnék még ezernyi hasonló hasznos információt auraügyekben, de bemelegítésnek elég lesz ennyi is.


Felhasznált irodalom