A Jupiter belső holdjai

A Jupiterhez közel (a Galilei-holdakon belül) négy kicsiny hold kering:

Metis, Adrastea, Amalthea, Thebe.


Metis

A Jupiter legbelső holdja.

A Jupitertől mért távolság: 128,000 km
átmérő: 40 km
tömeg: 9.56e16 kg

Métisz a görög mitológiában Ókeanosz leánya. Az értelem istennője, Zeusz első felesége. Neve "megfontoltságot" jelent.

Synnott fedezte fel 1979-ben.

Metis és az Adrastea a Jupiter fő gyűrűjében fekszenek.
A gyűrű anyagának forrásai lehetnek.


Adrastea

A Jupiter második holdja.

A Jupitertől mért távolság: 129,000 km
átmérő: 20 km (23 x 20 x 15)
tömeg: 1.91e16 kg

Adraszteia az igazságos végrehajtás istennője a görög mitológiában a büntetések és jutalmak osztója. Nevének jelentése "elkerülhetetlen, visszafordíthatatlan".

David Jewitt végzős egyetemi hallgató fedezte fel 1979-ben. (Danielson melett dolgozott)

Metis és az Adrastea pályája a szinkronpálya sugarán belülre esik. Pályájuk a Roche-határon is belül helyezkedik el. Lehet, hogy elég kis méretűek ahhoz, hogy elkerüljék az árapály őrlő hatását, de a pályájuk végül lehanyatlik.

Az Adrastea a Naprendszer egyik legkisebb holdja.


Amalthea

A Jupiter harmadik holdja.

A Jupitertől mért távolság: 181,000 km
átmérő: 189 km (270 x 166 x 150)
tömeg: 7.17e18 kg

Amaltheia nimfa a görög mitológiában más változat szerint kecske, mely tejével táplálta a csecsemő Zeuszt Kréta szigetén, az Ida-hegyi barlangban, ahová anyja Rheia rejtette. E. E. Barnard fedezte fel 1892-ben.

Az Amalthea és a Himalia a Jupiter ötödik, illetve hatodik legnagyobb holdja. Méreteik ugyan megegyeznek, mégis nagyságuk csak 1/15 része a nagyságban előttük levő holdnak, az Europának (a legkisebb Galilei-hold).

Ahogyan a Jupiter holdjainak többsége, az Amalthea is kötött keringésű.

Az Amalthea felszínének vöröses színét az Ioból származó kén okozza.

Mérete és szabálytalan alakja arra utal, hogy az Amalthea eléggé erős és merev égitest. Felépítésében inkább a kisbolygókhoz hasonlít mint a Galilei-holdakra.

Az Iohoz hasonlóan, az Amalthea is nagyobb hőmennyiséget sugároz ki, mint amit a Naptól kap.


Thebe

A Jupiter negyedik holdja.

A Jupitertől mért távolság: 222,000 km
átmérő: 100 km (100 x 90)
tömeg: 7.77e17 kg

Thébé Aszóposz folyamisten lánya a görög mitológiában.

Synnott fedezte fel 1979-ben.

Felhasznált irodalom